ÁFA a vasútszakmai oktatásokban

Az általános forgalmi adóról 2007. évi CXXVII. törvény mentességről szóló egymásra hivatkozó paragrafusai köznapi halandó számára nem éppen áttekinthetőek, néha adóval foglalkozó szakemberek is egymásnak ellentmondóan értelmeznek egy-egy előírást. Éppen ezért a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól kértünk állásfoglalást.

Idézzük:

Társaságuk az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (áfa tv.) 85. § (2) bekezdés b) pontja szerinti egyéb jogszabály (19/2011. (V.10.) NFM rendelet) alapján egyéb oktatási tevékenységet végez, és azt a (3) bekezdés b) pontja szerinti képesített oktatókkal folytatja.

Ez az oktatási tevékenység megfelel az áfa tv. 85. § (1) bekezdés j) pontjában foglaltaknak, mely szerint mentes az adó alól az a szolgáltatásnyújtás, amelyet tanári, oktatói tevékenységet végző – ilyen minőségében – teljesít az előzőekben leírt egyéb oktatás keretében. A számlázás során adó nem számítható fel, és azon adómentesség tényére az áfa tv. 169. § m) pontja alapján egyértelműen utalni kell.

Az ÁFA törvény hivatkozott szakaszai:

85. § (1) Mentes az adó alól:

j) az a szolgáltatásnyújtás, amelyet óvodai, tanári, oktatói, nevelői tevékenységet végző – ilyen minőségében – teljesít a köz- és felsőoktatás, továbbá a (2) bekezdésben meghatározott egyéb oktatás keretében, ideértve az előzőekben felsoroltakhoz kapcsolódó magánóraadást is;

(2) Az egyéb oktatás körébe tartoznak:

b) a felnőttképzésről szóló törvény alapján engedélyezett és szervezett, illetőleg egyéb jogszabály alapján szervezett oktatás, képzés, továbbképzés, vizsgára való felkészítés és vizsgáztatás;

Így örömmel tájékoztatjuk jelenlegi és leendő ügyfeleinket, hogy a továbbiakban vasútszakmai oktatáshoz kapcsolódó számláinkat ÁFA mentesen tudjuk kiállítani.

Share