Képzések és vizsgák az év fordulóján

A képzési rendeletként elhíresült 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet januártól új lehetőséget és feladatot ad a vasúti társaságoknak; ez a vasúti társasági vizsga megszervezése.

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban kérdésként merült fel, hogy a 2018-ban megkezdett alapképzések esetén ki lesz a vizsgáztató szervezet? A Vasúti Vizsgaközpont, vagy a vasúti társaság? A logika – mint bemutatom, tévesen – azt diktálná, hogy az a szervezet vizsgáztasson, amelyik a képzési programot jóváhagyta. Ez azonban csak okoskodás, ezért állásfoglalást kértünk az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól.

A 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet legutóbbi (2018. augusztus 15-én hatályba lépett) módosítása 2019. január 1. napjától teszi alkalmazandóvá a vasúti társasági vizsgákat a típus-, vonal- és állomásismeret vonatkozásában.

A 2019.január 1. napja előtt megkezdett, de addig be nem fejezett típus-, vonal- vagy állomásismeret alapképzések esetén a Vasúti Vizsgaközpont, vagy a vasúti társaság jogosult és kötelezett az alapvizsga megszervezésére?

Válaszukat az alábbiakban változtatás nélkül közöljük:

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet módosításáról szóló 7/2018. (VII. 26.) ITM rendelet az alapvizsgát teszi a vasúti társaságok jogosultságává és feladatává. Ebből adódóan nem az alapképzések megkezdésének dátuma, hanem az alapvizsgára való bejelentés időpontja a meghatározó.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 15. §-a alapján:

„15. § (1) A jogszabályi rendelkezést – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a hatálybalépését követően

  • keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamint
  • megkezdett eljárási cselekményekre

kell alkalmazni.”

A jogalkotási törvény főszabálya szerint tehát a jogszabályi rendelkezéseket a hatálybalépésüket követően keletkezett tényekre, jogviszonyokra, valamint ezt követő eljárási cselekményekre kell alkalmazni. A másik, ugyancsak a jogalkotási törvényben szereplő főszabály rögzíti, hogy az adott jogszabály hatálya alatt keletkezett tényekre, jogviszonyokra, megkezdett eljárási cselekményekre a jogszabályi rendelkezést annak hatályvesztését követően is alkalmazni kell. Az adott jogszabály (módosító jogszabály) rendelkezhet azonban akként is, hogy előírásai a hatálybalépést megelőzően keletkezett tényekre, jogviszonyokra, megkezdett eljárási cselekmények (folyamatban lévő ügyek) esetében is alkalmazhatóak, illetve kizárhatja a hatályvesztést követő alkalmazhatóságot is.

Mivel a 19/2011 (V. 10.) NFM rendelet módosításáról szóló 7/2018. (VII.26.) ITM rendelet nem tartalmaz ilyen eltérésről szóló rendelkezést, ezért a vasúti társasági hatáskörbe utalt vizsgákra vonatkozó szabályozás hatálybalépését (2019. január 1.) megelőzően megindult eljárások – az Ön kérdésére vonatkoztatva az ezen időpontig bejelentett típusismereti, vonalismereti és állomásismereti vizsgáztatások –  esetén a 2018. december 31-ig hatályos előírásokat kell alkalmazni, azaz ezekben az esetekben a vizsgáztatást Vasúti Vizsgaközpont végzi, és a vizsgákat a jelenleg érvényes Vasúti Vizsgaközpont Vizsgaszabályzat és Eljárási Rendje szerint kell megtartani.

A 2019. január 1-jét követően bejelentett típusismereti, vonalismereti és állomásismereti vizsgákat már a 19/2011. (V.10.) NFM rendelet 2019. január 1-jétől hatályba lépő módosításában foglalt előírások szerint kell lebonyolítani.

Tájékoztatom továbbá, hogy a levelünkben szereplő szakmai álláspont tájékoztató jellegű, bíróság vagy más hatóság előtt hivatkozási alapként nem szolgálhat.

Üdvözlettel:

Gépjármű-közlekedési és Vasúti Főosztály

Innovációs és Technológiai Minisztérium

 

Share