LL féktuskók hibái

LL féktuskó - izzó kerék

Az olasz vasúti biztonsági hatóság tavaly november 9-én azonnali hatállyal sebességkorlátozást rendelt el az LL féktuskókkal (IB116*) üzemeltetett kocsikra, miután az elmúlt két évben 29 baleset történt velük.

A döntés szerint az ilyen kocsikat (is) továbbító tehervonatok sebessége 120km/h helyett legfeljebb 80km/h, veszélyes áruk szállítása esetén legfeljebb 60km/h.

Az intézkedésről értesítést küldtek az ERA-nak is.

A féktuskókkal kapcsolatos meghibásodások során az önműködő fék használata közben veszélyesen megemelkedett a kerekek hőmérséklete, a féktusók megégtek, és több esetben tűz keletkezett. Az események átlagosan a vonat indulása és a vonatvizsgálat megtörténte után után 95-100 km-rel következtek be. Egy esetben a féktuskó meghibásodása siklást is okozott.

Az értesítés szerint az LL féktuskókkal felszerelt kocsikból álló vonatnál siklás és a tűz kockázata áll fenn. Az olasz biztonsági hatóság kezdeményezte az ERA-nál a Vasútbiztonsági Irányelv 8. Cikk 3. pont c) alpontja alapján történő sürgős megelőző intézkedések bevezetését.

Az ERA vizsgálata két másodlagos kárt azonosított; a tüzet és a kerekek sérülését – ez utóbbi siklásveszélyt okoz. A vizsgálat azt is megállapította, hogy az LL féktuskókkal szerelt járművek tűzveszélyessége nem nagyobb, mint az öntöttvas féktuskókkal felszerelteké. A szoruló fékek okozta, ritkábban előforduló súlyos futófelület-sérülések az eljárás során kialakított rövid távú intézkedések bevezetésével csökkenthetők.

Szoruló fékkel közlekedés megelőzésére szolgáló intézkedések

A túltöltés/kiegyenlítés (nyomásigazítás) megfelelő használata határállomásokon

Célja: a túltöltés megelőzése és megszüntetése.

Határállomási mozdonycsere esetén a fékek feloldott állapotát a túltöltés/kiegyenlítés rendszer (nyomásigazító) használatával kell biztosítani; meg kell várni a folyamat befejeződését, hogy a vonat kiegyenlített fékrendszerrel tudjon elindulni.

Integrált nyomásigazító berendezéssel fel nem szerelt mozdonyoknál a mozdonyvezető feladata figyelni, hogy a fékrendszer ne legyen túltöltve.

Tehervonatok indulás előtti fékpróbája/vizsgálata

Célja: A vonatok/kocsik futási és fékezési tulajdonságaiban bekövetkező rendellenességek felderítése.

A tehervonatok összeállítás utáni első indulása előtt, feloszlatott tehervonat újbóli megindítása előtt, vagy mozdonycsere esetén indulás előtti vizsgálatot kell végezni. A vizsgálatot akkor kell elvégezni, ha megfelelő körülmények (vízszintes vágányszakasz, elegendő hely) állnak rendelkezésre.

Tehervonatok fékpróbája/vizsgálata vészfékezés/gyorsfékezés után

Célja: A vonatok/kocsik futási és fékezési tulajdonságaiban bekövetkező rendellenességek felderítése.

Rendellenesség esetén rendkívüli vonatvizsgálatot kell tartani az első lehetséges helyen (a pályaüzemeltetővel egyeztetve).

A túltöltés/kiegyenlítés (nyomásigazítás) megfelelő használata menet közben

Célja: a túltöltés megelőzése és megszüntetése

Ha túltöltést kell megszüntetni, a nyomásigazítót kell használni (többnyire a fékezőszelep részeként működik). Integrált nyomásigazító berendezéssel fel nem szerelt mozdonyoknál a mozdonyvezető feladata figyelni, hogy a fékrendszer ne legyen túltöltve. A fékek feloldott állapotát a túltöltés/kiegyenlítés rendszer (nyomásigazító) használatával kell biztosítani a lejtős pályaszakaszok elhagyása után.

Ha (menet közben használva) a fővezeték nyomása még nem érte el az 5 bar nyomást a nyomásigazító használata után, és újra fékezni kell, a nyomásigazítót a fékezés befejezés után újra működtetni kell (ha kialakításánál fogva magától nem lép működésbe újra).

Az önműködő menet-fék rendszer (AFB) használata a menetrend szerinti sebesség elérése után

Célja: Megelőzni és felderíteni a vonat minden rendellenes működését, amelyek rejtve maradhatnak a teljeskörű AFB használat esetén.

A vonatnak a mozdonyvezető tapasztalatai szerint simán kell futnia a menetrend szerinti sebesség eléréséig (kényszerfékezés és fővezeték-légveszteség nélkül).

Szoruló fék felderítése

  • Hőnfutásjelző berendezések használata megfelelő riasztási szintek beállításával (meleg/forró)
  • Szoruló fék vagy lángoló féktuskó esetén a mozdonyvezető értesítése
  • Szoruló fék okozta következmények felderítése

A teljes jelentés letölthető az ERA oldaláról.