RID oktatói képzés

Képzés

A SafeTrain Kft. a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet előírásai szerinti RID oktatói minősítés megszerzését lehetővé tevő képzést szervez.

  • A képzés célja: A 19/2011 (V. 10.) NFM rendelet 8.§ (7) és (8) bekezdésében előírt minősítés megszerzése
  • A képzés célcsoportja: Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó végzettséggel már rendelkező szakemberek
  • A képzés során megszerezhető kompetenciák: Képes a veszélyes áruk berakásával, szállításával, kirakásával kapcsolatos ismeretek átadására.
  • A programba való bekapcsolódás feltételei: Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó (RID) szakmai végzettség
  • Tananyagegységek: Oktatási tematiika összeállítása, ellenőrző kérdések összeállítása, RID oktatásmódszertan
  • Maximális csoportlétszám: 5 fő

A képzés a képzési programnak megfelelően online formában kerül megtartásra. A hallgatók rendelkezzenek kép- és hangátvitelre alkalmas kommunikációs eszközzel (pl. asztali számítógép, laptop).

További információért keresse munkatársunkat a Kapcsolat űrlap használatával, e-mailben (mm@safetrain.hu) vagy telefonon: +36 30 386 7547