Szakértés

Felnőttképzési szakértői tevékenység

Képzési programok előminősítése

Elksézült képzési programok szakértése, előzetes minősítése az új jogszabályoknak megfelelően.

Szakértői elvárások az előzetes minősítés során:

  • a képzési program tartalma megfelel-e az Fktv.-ben foglaltaknak,
  • a képzési programban meghatározott tartalommal, feltételekkel és módon, valamint a képzéssel érintett célcsoport számára megszerezhetőek-e a programban megjelölt kompetenciák.

Az előminősítés folyamata

  1. a képzési program ellenőrzése, hogy megfelel-e a Fktv.-ben előírt követelményeknek,
  2. az esetleges hibák javítására javaslattétel a készítő felé, a törvényben meghatározottak szerint,
  3. a javítás, módosítás után a szakértői véleményem elkészítése és az előminősítés elvégzése.

Díjazás

Képzési programok előminősítésének díja a program összetettségétől függően 40.000.- Ft + ÁFA-tól.

Felnőttképzési tanácsadás

Tanácsadás felnőttképzéssel kapcsolatos kérdésekben személyesen vagy emailben 8.000.- Ft + ÁFA / óra
Bejelentési eljárással kapcsolatos tanácsadás személyesen vagy emailben, bejelentés menedzselése 30.000.- Ft + ÁFA / óra