Munkavédelem

A munkavédelem minden gazdasági társaság – legyen az Bt, Kft, vagy részvénytársaság -, sőt az egyéni vállalkozók életében is jelen van, a kisebb vállalkozások mégsem fordítanak rá kellő figyelmet.

Munkavédelmi szolgáltatásaink keretében vállaljuk a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben (Mvt) és a végrehajtási rendeletekben meghatározott szaktevékenységek ellátását a következő területeken:

 • a megrendelő munkahelyi kockázatértékelésének elkészítése, felülvizsgálata és folyamatos karbantartása
 • megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának kidolgozása
 • közreműködés mentési terv elkészítésében
 • a munkavédelem területén szükséges szabályzatok elkészítése, felülvizsgálata és folyamatos karbantartása
 • a munkabiztonsághoz kapcsolódó elméleti és gyakorlati munkavédelmi oktatási anyagok összeállítása, oktatások megtartása, az oktatási nyilvántartás vezetése
 • egyéni védőeszköz juttatás belső rendjének meghatározása, védőeszközök meghatározása és javaslattétel azok beszerzésére
 • a munkabiztonsági eszközök meglétének és használatának ellenőrzése
 • munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatok elvégzése
 • közreműködés a munkahelyek, egyéni védőeszközök, munkaeszközök és technológia soron kívüli ellenőrzésében
 • a munkaterületek rendszeres ellenőrzése és észrevételezése
 • részvétel különböző szintű munkabiztonsági ellenőrzéseken, szemléken, azokról jegyzőkönyv készítése
 • konzultáció a társasággal szerződött foglalkozás-egészségügyi szolgálattal az esetleges munka-alkalmassági problémák, valamint foglalkozási megbetegedések kérdésében (különös tekintettel a monitoros munkahelyekről szóló jogszabályra)

A munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatásának feltételeit az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt) végrehajtási rendelete, az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 2. számú melléklete szabályozza a munkáltató tevékenysége, veszélyességi besorolása és munkavállalói létszáma alapján.

A munkavédelmi szakember foglalkoztatása teljesíthető tárasaságunkkal kötött havidíjas szerződés keretein belül.