Mi lesz a Vasúti Vizsgaközponttal?

Vizsga ikon

A Magyar Közlöny 172. számában jelent meg a Kormány 246/2019. (X. 24.) Korm. rendelete a vasúti vizsgaközpont kijelöléséről, ami jelentős változást hoz.

A friss kormányrendelet értelmében a Kormány vasúti vizsgaközpontként a Közlekedéstudományi Intézet helyett a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot jelöli ki, amely a tevékenységét országos működési területtel végzi.

A vasúti vizsgaközpont főtevékenységként az alábbi közfeladatokat látja el:

  • alapvizsga és az időszakos vizsga lebonyolítása,
  • az alapképzés és az időszakos oktatás szakmai irányítása,
  • részvétel az alapvizsgával és időszakos vizsgával kapcsolatos jogszabálytervezetek véleményezésében,
  • együttműködés a feladatkörével kapcsolatos tevékenységet folytató hazai és határon túli civil szervezetekkel, érdekképviseleti és egyéb szervezetekkel, testületekkel.

A rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba, és szövegéből kitűnik, hogy a feladatok átadására-átvételére öt hónap áll rendelkezésre.