Esettanulmány: karbantartási rendszer készítése

A különleges célú vasúti járművek üzemeltetésével és közlekedtetésével foglalkozó társaság által kiírt pályázatot 2013 novemberében nyerte meg a SafeTrain Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Pályázatunk a kiírásban foglalt kötelező elemeken túl életciklus-követési ajánlatot és garanciális elemeket is tartalmazott.

LépcsőfokokA szerződéskötésre 2013. decemberében került sor; az előkészítési feladatok ettől kezdve komoly munkává változtak. A szoros határidőre tekintettel a megrendelővel heti személyes találkozókban és folyamatos elektronikus kommunikációban egyeztünk meg.

A munka a létező folyamatok feltérképezésével kezdődött; a tevékenységek és műveletek egymásra épülésével képződő „természetes” folyamatok, és a már létező minőségirányítási rendszer eljárásainak számbavétele volt az elsődleges feladat. A követelményeket felsoroló táblázat segítségével azonosítottuk azokat a minőségirányítási eljárásokat, amelyek teljes egészükben vagy részben továbbra is alkalmazhatóak voltak, ezeket az eljárásokat külön mellékletbe gyűjtöttük, és vizsgáltuk a karbantartási rendszerre gyakorolt hatásukat.

A követelménylista alapján, de nem a felsorolás sorrendjében, hanem az irányítási rendszerek egymásra gyakorolt hatását elemző dokumentum adta logikai sorrendben készültek az újonnan megírandó eljárások és a hozzájuk tartozó folyamatábrák, munkasegédletek. A heti egyeztetéseken a megrendelő véleményezte az előre megküldött anyagot, a haladás tempóját a párhuzamosan készülő dokumentumjegyzék terjedelmesedése jelezte.

A gyümölcsöző együttműködés eredményeképpen a SafeTrain Kft. határidőre átadta az elkészült karbantartás irányítási rendszert, amelyet a megrendelő a hatóságnak jóváhagyásra benyújtott. A Társaságunk által nyújtott szolgáltatásgarancia a dokumentáció hatósági jóváhagyásáig tart, így a hiánypótlások elkészítésében is segítséget nyújtunk.

Share