Vasútszakmai gyakorlati oktató tanfolyam

Partnerünk 2017. májusától vasútszakmai gyakorlati oktatói („oktató mozdonyvezetői”) tanfolyamot indít Budapesten.

A 19/2011 (V. 10.) NFM rendelet előírja, hogy a vasúti járművezetők képzése során, a felügyelet alatti járművezetési gyakorlat közben, a gyakornok (tanuló) vasúti járművezetők (mozdonyvezetők, vasúti munkagép vezetők) felügyeletét ellátó másik járművezetőnek egy külön képzettséggel, vasútszakmai gyakorlati oktatói (avagy „oktató mozdonyvezetői”) képesítéssel kell rendelkezniük.

A most induló tanfolyam erre a hatósági alapvizsgára készít fel.

A gyakorlati vasútszakmai műszaki oktatói végzettség (és hatósági regisztráció) nemcsak az újonnan kiképzendő járművezetők kíséretéhez (felügyeletéhez) szükséges, hanem feltétel a vonal- és típusismereti utak teljesítése során is. Ugyanezzel a képesítéssel lehet vasútszakmai alapképzések elméleti részéhez tartozó gyakorlati órákon is oktatni.

A részvételi díj: 299.000 forint + ÁFA / fő + hatósági vizsgadíj (amelynek összege: 50.000 forint / fő).

A képzés óraszáma: 138 oktatási óra.

A beiratkozás feltételei:

  • középiskolai végzettség (érettségi), saját célú és keskenynyomtávolságú pályahálózaton középfokú (szakiskolai, szakmunkás) végzettség is elegendő
  • legalább 5 év szakmai gyakorlat
  • vasúti járművezetői képesítés, vagy más vasúti szakvizsga

Jelentkezési határidő: 2017. április 30., a jelentkezés a jelentkezési lap (.doc) kitöltésével és e-mailben vagy postai úton történő visszaküldésével lehetséges.

A Jelentkezési laphoz csatolni kell:

  • az érvényes vasúti szakvizsgák meglétét igazoló dokumentum(ok) másolatát,
  • a személyi igazolvány másolatát,
  • a legmagasabb állami iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolatát,
  • a legutolsó kettő időszakos oktatási napló másolatát (8 órás hospitálási gyakorlat igazolására).

Bővebb információ és jelentkezési lap letöltése parnerünk honlapján.